Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικά

O ιστότοπος doddyjewels.com είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης χειροποίητων κοσμημάτων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο Ιστότοπος) που εδρεύει στoν    με Α.Φ.Μ. 123548561, Δ.Ο.Υ. , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας admin@doddyjewels.store και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 6943 522801.

 

Η είσοδος, η περιήγησή και η χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με τους παρακάτω όρους. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού  καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες  και τα συναλλακτικά ήθη. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

 

Παρεχομένες πληροφορίες, υπηρεσίες & Προϊόντα

 

Ο Ιστότοπος δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και ότι αυτή περιλαμβάνει(συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, προϊόντων και λογισμικού) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ιστοτόπου και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αντιγραφή ή αναπαραγωγή της ή της παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Ιστότοπος ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο Ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού του ιστοτόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Ο Ιστότοπος επισημάνει προς τους επισκέπτες / χρήστες, ότι οι εικόνες, φωτογραφίες, ή/ και σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας  και αφορούν / παρουσιάζουν προϊόντα, δεν αποτελούν πιστή απεικόνιση χρωμάτων, σχεδίων και διαστάσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει, προσθέτει, αφαιρεί με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση.

 

 

Συμπεριφορά και ευθύνη Χρηστών

Ως επισκέπτης, έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιδίως την νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ενεργώντας καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές σε φυσικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον επισκέπτη / χρήστη στον Ιστότοπο είναι εμπιστευτικές και ο Ιστότοπος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργάτες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Ο Ιστότοπος δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

 

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

 

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του Ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στον ιστότοπο.

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά

Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες του Ιστοτόπου που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών.

 

Αναγνώριση Πελάτη


Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σου είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείς σου παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σου στοιχεία. Έχεις τη δυνατότητα να μεταβάλλεις τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και το email σου, όσο συχνά επιθυμείς. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σου είσαι εσύ, μέσω των ανωτέρω κωδικών και είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής τους, θα πρέπει να μας ενημερώσεις άμεσα, αλλιώς ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Οι διαχειριστές του Ιστότοπου δεν θα έχουν ποτέ  και κάθε οποιοδήποτε τρόπο γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του κωδικού πρόσβασης.

 

Προσωπικά δεδομένα – Ασφάλεια

 

O Ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις ισχύουσες νομοθεσίες/κανονισμούς και είναι πλήρως εναρμονισμένος με βάση τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 11 ν. 2472/1997).

 Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος  και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.

Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συναλλακτικής σχέσης μας ή των υπηρεσιών μας και δεν διανέμεται σε κανένα οποιαδήποτε πληροφορία που σας αφορά.

 

 Χρήση ‘’Cookies”

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησης εκ μέρους του Ιστοτόπου της τεχνολογίας “Cookies”  οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στην «Πολιτική Απορρήτου» που βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο.

 

Τρόποι Πληρωμής

 

  • Με Τραπεζική κατάθεση:

– Εφόσον έχεις επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επεξεργασίας του αιτήματος σου και η δέσμευση των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, τότε θα πρέπει να προεξοφληθεί η παραγγελία σου στον παρακάτω λογαριασμό, που επίσης εμφανίζεταθ και στο e-mail που θα λάβεις, αμέσως μόλις επεξεργαστεί, αναφέροντας ως αιτιολογία κατάθεσης τον κωδικό της παραγγελίας σου.

Εν συνεχεία θα πρέπει να μας αποστείλεις αντίγραφο της συγκεκριμένης κατάθεσης ή να μας ενημερώσεις  μέσω e-mail στο admin@doddyjewels.store

 

Όταν λάβουμε έγκυρο αντίγραφο κατάθεσης του συνολικού ποσού ακολουθείται η διαδικασία της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας και σου αποστέλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και τα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε έγκυρο αντίγραφο κατάθεσης εντός 7 ημερολογιακών ημερών, του συνόλου του ποσού, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αζημίως και η σύμβαση πώλησης θα λογίζεται ως μηδέποτε καταρτισθείσα. Θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ακύρωσης του αιτήματος παραγγελίας σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει.

Τράπεζα Ηπείρου

IBAN:GR5907500100030101018620002

Όνομα: Χριστοδούλου Αχιλλέας του Κωνσταντίνου 

 

  • Με Paypal:

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Paypal μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε την πληρωμή σας επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμή με Paypal. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας μεταφέρεστε αυτόματα στην πλατφόρμα της Paypal και κάνετε αυτόματα την πληρωμή.

 

  • Mε αντικαταβολή:

H πληρωμή της αγοράς σας γίνεται κατά την παράδοση του προϊόντος. Ο courier εισπράττει το ποσό της παραγγελίας σας. Εάν επιλέξετε αυτό τον τρόπο πληρωμής, υπάρχει  επιβάρυνση στα έξοδα παραγγελίας σας, 7.

 

 

Τρόποι Αποστολής και χρεώσεις

 

Το κόστος των μεταφορικών για παραγγελίες  εντός Ελλάδας είναι 3€, ενώ για την Κύπρο ανέρχεται στα 18.60

Όλες οι εγχώριες αποστολές γίνονται σε συνεργασία με την  ELTA COURIER

Το κόστος των μεταφορικών είναι σταθερό ανεξαρτήτως ποσού.

Η επεξεργασία της παραγγελίας ξεκινά τη στιγμή που θα λάβετε το email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Όταν η παραγγελία σας αποσταλεί, θα λάβετε  ένα σχετικό μήνυμα ειδοποίησης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκυρη παράδοση σε εσάς των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Δεν ευθυνόμαστε όμως για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό μας.

Όταν αποσταλεί μια παραγγελία, αν δεν παραληφθεί λόγω άρνησης ή από υπαιτιότητα του παραλήπτη – πελάτη, τότε οι χρεώσεις που προκύπτουν από την παραγγελία αυτή  θα βαρύνουν τον παραλήπτη – πελάτη – συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και του κόστους επανεισόδου.

 

 

Επιστροφές  Προϊόντων

 

Μπορείτε να αλλάξετε το κόσμημα που αγοράσατε σε 5 ημερολογιακές από την μέρα της αγοράς του και να επιλέξετε κόσμημα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας!

Στα σκουλαρικια δεν γίνονται αλλαγες για λόγους υγιεινής!

ΔΕΝ πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων!

ΔΕΝ γίνονται αλλαγες σε κοσμήματα που έχουν φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο!

ΔΕΝ γίνονται αλλαγες σε κοσμήματα προσφορών!

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας την ίδια μέρα που παραλάβατε το ελαττωματικό κόσμημα!!

Εμείς θα σας κατευθύνουμε για την διαδικασία επιστροφής!

Όταν αποσταλεί μια παραγγελία, αν δεν παραληφθεί λόγω άρνησης ή από υπαιτιότητα του παραλήπτη – πελάτη, τότε οι χρεώσεις που προκύπτουν από την παραγγελία αυτή  θα βαρύνουν τον παραλήπτη – πελάτη – συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και του κόστους επιστροφής.

 

 

Τρόποι Παραγγελίας

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σου μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής: Πλοηγήσου στο doddyjewels.com, επέλεξε τα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν και πρόσθεσε τα στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ»  πατώντας στο σχετικό εικονίδιο.

 Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε η παραγγελία σου. Στη συνέχεια, ακολούθησε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας προκειμένου να ολοκληρώσεις την αποστολή της, αφού πρώτα συμπληρώσεις  στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία σου που ζητούνται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβεις από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σου.

Στην περίπτωση που επιθυμείς να πραγματοποιήσεις τηλεφωνική παραγγελία μπορείς να μας τηλεφωνήσεις στο (+30) 6943 522801.

 

 

 

Σύνδεσμοι στον ιστότοπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιστότοπου και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων ή συναλλαγών σε τέτοιες ιστοσελίδες. Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Ο Ιστότοπος παρέχει αυτούς τους συνδέσμους, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή για παρεχόμενες υπηρεσίες, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι ο Ιστότοπος εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ιστότοπου και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα, όποτε θελήσει, να ζητήσει την διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών έτσι ώστε να μην λαμβάνει ενημερωτικά δελτία. Κάθε προσωπικό στοιχείο που υποβάλλεται από τον επισκέπτη/χρήστη δια της παρούσας διαδικασίας, υπάγεται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου μπορείτε να διαβάσετε περαιτέρω στη σελίδα «Πολιτική Απορρήτου».

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 

Επίλυση Διαφορών

Σας ενημερώνουμε πως πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) η Οδηγία 2013/11/ΕΚ η οποία προβλέπει την δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ, έτσι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση webgate.ec.europa.eu/odr/ η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Grammateia.eclass4u@gmail.com.
Επίσης θέτουμε υπόψιν σας ότι ο Ιστότοπος αναγνωρίζει στα πλαίσια της καλής πίστης το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευθεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ. ( https://eeke.gr/wp-content/uploads/2017/03/kodikaskatanalotikistheontologias.pdf )

 

 

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε επισκέπτη/χρήστη και του Ιστότοπου και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των επισκεπτών/χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε επισκέπτη/χρήστη και του Ιστότοπου σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

 

Επικοινωνία

Για κάθε τυχόν επιπλέον διευκρίνιση ή παρατήρηση αναφορικά με τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:  στο τηλ. (+30) 6943 552801 ή στο e-mail admin@doddyjewels.store